Polityka cookies

1. Polityka dotycząca plików cookie

1.1. Mac Puar, S.A. (w dalszej części nazywana MP); spółka wpisana do Rejestru Handlowego dla miasta Sevilla, księga nr 194, str. 107, dział 3, arkusz SE-5611; nr VAT A41023607; siedziba rejestrowa przy Leonardo Da Vinci Street, 15, 41092, Sevilla (Hiszpania); tel. (+34) 902197277; e-mail: elevacion@mpascensores.com, jest właścicielem strony dostępnej pod adresem: http://www.mpascensores.com, http://mpascensores.es, http://www.mpascenseurs.fr, http://mpliften.nl, http://mpliften.be, https://mplifts.pl, http://www.mplifts.cz, http://www.mpifma.ro, http://mphiss.se oraz odpowiednich kąt na portalach społecznościowych (w dalszej części nazywane Stroną).

1.2. MP jest właścicielem kont na niżej wymienionych portalach społecznościowych:

• Facebook
• YouTube
• Google+
• Twitter
• LinkedIn

1.3. Osoba uzyskująca dostęp do tej Strony (w dalszej części nazywana Użytkownikiem) gwarantuje, że posiada pełną zdolność prawną do podejmowania tego typu działań.

1.4. Użytkownicy uzyskujący dostęp Strony akceptują wszelkie klauzule noty prawnejpolityki prywatności oraz plików obowiązującej na Stronie, a także wszelkie szczególne warunki związane z korzystaniem z wybranych usług. W przypadku braku akceptacji wymienionych klauzul, użytkownik nie może korzystać ze Strony.

2. Pliki cookie.

2.1. MP niniejszym informuje Użytkownika, że Strona wykorzystuje swoje własne pliki cookie oraz pliki należące do stron trzecich w celu umożliwienia działania i wyświetlania zawartości stron multimedialnych, prowadzenia analizy nawyków związanych z przeglądaniem stron oraz tworzenia statystyk odwiedzin w celu wyświetlania reklam oraz oferowania usług.

2.2. Pliki cookie są to pliki tekstowe, automatycznie zapisywane w pamięci urządzeń (komputera, telefonu komórkowego, tabletu, etc.) w momencie uzyskania przez Użytkownika dostępu do określonych aplikacji oraz stron internetowych wykorzystywanych w celu świadczenia niektórych usług lub przechowywania i odzyskiwania informacji na ich temat oraz nawyków użytkowników stron internetowych.

2.3. Uzyskując dostęp do tej strony, Użytkownik wyraźnie akceptuje fakt wykorzystywania plików cookie, o których mowa w niniejszym ustępie. W sytuacji braku akceptacji wykorzystywania wymienionych plików cookie, Użytkownik jest zobowiązany do niekorzystania z tej Strony.

2.4. MP zastrzega sobie prawo do wykorzystywania nowych plików cookie lub wstrzymania wykorzystywania obecnych; Użytkownik podejmuje decyzję o zapoznaniu się z nimi przed uzyskaniem dostępu do Strony internetowej.

3. Rodzaje plików cookie.

3.1. W zależności od celu ich utworzenia, pliki cookie mogą być techniczne – umożliwiające Użytkownikom przeglądanie strony oraz wykorzystywanie różnych opcji lub usług dostępnych na niej takich jak identyfikator sesji, dostęp do części strony z ograniczonym dostępem, składanie wniosku o rejestrację lub uczestnictwo w wydarzeniu, wykorzystywanie elementów zabezpieczeń podczas przeglądania stron, zapisywanie treści w celu udostępniania materiałów wideo lub audio, bądź upubliczniania treści w mediach społecznościowych; personalizujące – umożliwiające Użytkownikom dostęp do stron z predefiniowaną charakterystyką opartą na zestawie kryteriów określonych w terminalu Użytkownika takich jak język, typ przeglądarki za pośrednictwem której uzyskiwany jest dostęp do usługi, ustawienia region, z którego uzyskiwany jest dostęp do usługi; analityczne – umożliwiające osobie zarządzającej nimi monitorowanie oraz analizowanie zachowań Użytkowników na stronach internetowych, do których uzyskują dostęp (informacje zgromadzone przez tego typu pliki cookie są wykorzystywane w celu oceny (pomiaru), aktywności na stronach internetowych oraz w rozbudowy profilów nawigacji Użytkowników na tych stronach i wprowadzenia usprawnień w oparciu o analizę danych realizowanych przez Użytkowników usługi); reklamowe – umożliwiające zarządzanie miejscami na reklamę znajdującymi się na stronie w oparciu o określone kryteria takie, jak treść edytowana lub częstotliwość wyświetlania reklam; bądź związane z reklamą behawioralną – umożliwiające zarządzanie miejscami na reklamę znajdującymi się na stronie (tego typu pliki cookie zawierają informacje dotyczące zachowań Użytkowników pozyskiwane w drodze obserwacji nawyków związanych z przeglądaniem storn internetowych i umożliwiają opracowanie specyfikacji profilów, na podstawie których będą wyświetlane reklamy).

3.2. W zależności od tego, kto wysyła, zarządza oraz przetwarza pozyskane dane, pliki cookie mogą być własne – zarządzane przez właściciela strony, bądź stanowić własność stron trzecich zarządzaną przez inny podmiot.

3.3. According to the period of time that they remain activated in the Users’ team, the cookies can be about the current session, which are designed to collect and store data while Users access a website; and persistent, which allow data to be stored, accessed and processed in the Users’ terminal for a period defined by the person responsible for the cookie, which can range from a few minutes to several years.

3.4. Pliki związane z uzyskaniem dostępu do Strony przez Użytkowników, ich uwierzytelnieniem, identyfikacją oraz zabezpieczeniami, sesjami multimedialnymi, sesjami bilansowania obciążenia, kastomizacji interfejsów użytkownika lub uzupełniania w celu wymiany treści o charakterze społecznościowym są zwolnione z obowiązku zgodności z Art. 5(3) Dyrektywy o e-prywatności.

4. Pliki cookie wykorzystywane na tej Stronie.

4.1. Tabela plików cookie wykorzystywanych na Stronie

Nazwa

Usługa

Cel

Typ

Polecenie

Okres przechowywania

Więcej informacji

__utma

Google Analytics

 Wykorzystywane w celu rozróżniania użytkowników oraz sesji. Pliki cookie są tworzone podczas działania biblioteki JavaScript oraz kiedy nie ma plików __utma. Pliki cookie są aktualizowane zawsze, kiedy dane są przekazywane do Google Analytics

Analityczny

Własne i strony trzeciej (Google Inc.)

Dwa lata od momentu konfiguracji lub aktualizacji.

Kliknij tutaj

__utmb

Google Analytics

Wykorzystywane w celu określenia nowej sesji lub odwiedzin na stronie.  Pliki cookie są tworzone podczas działania biblioteki JavaScript oraz kiedy nie ma plików cookie.  __utmb. Pliki cookie są aktualizowane zawsze, kiedy dane są przekazywane do Google Analytics

Analityczny

Własne i strony trzeciej (Google Inc.)

30 minut od momentu konfiguracji lub aktualizacji.

Kliknij tutaj

__utmc

Google Analytics

Pliki te nie są wykorzystywane w ga.js.
Są skonfigurowane w taki sposób, aby współdziałać z urchin.js.  Wcześniej, pliki tego typu współdziałały z plikami cookie __utmb
w celu ustalenia, czy Użytkownik rozpoczął nową sesję lub odwiedził stronę.

Analityczny

Własne i strony trzeciej (Google Inc.)

Koniec sesji przeglądarki.

Kliknij tutaj

__utmz

Google Analytics

Pliki te przechowują informacje o źródłach ruchu lub kampanii, które wyjaśniają w jaki sposób Użytkownik został przekierowany na stronę.

 Tego typu pliki są tworzone, jeżeli jest uruchamiana biblioteka JavaScript i aktualizowane zawsze, kiedy dane są przekazywane do Google Analytics

Analityczny

Własne i strony trzeciej (Google Inc.)

Sześć miesięcy od momentu konfiguracji lub aktualizacji.

Kliknij tutaj

__utmv

Google Analytics

Pliki te są wykorzystywane w celu przechowywania spersonalizowanych zmiennych danych dotyczących gości/odwiedzających.  Pliki te są tworzone, jeżeli programista wykorzystuje metodę _setCustomVar
ze zmienną niestandardowego odwiedzającego.
Były także wykorzystywane w przestarzałej metodzie _setVar.
Pliki cookie są aktualizowane zawsze, kiedy dane są przekazywane do Google Analytics

Analityczny

Własne i strony trzeciej (Google Inc.)

Dwa lata od momentu konfiguracji lub aktualizacji.

Kliknij tutaj

4.2. Zważywszy na charakterystykę Internetu, MP nie zawsze posiada informacje dotyczące plików cookie zamieszczanych przez strony trzecie.

4.3. W sytuacji, gdy Użytkownik wykryje na Stronie pliki, które nie zostały opisane w niniejszym dokumencie, należy zgłosić ten fakt MP za pośrednictwem poczty elektronicznej: elevacion@mpascensores.com..

5. Sieci społecznościowe.

5.1. Użytkownicy uzyskujący dostęp do kont MP na mediach społecznościowych akceptują fakt wykorzystywania przez nie pików w zależności od odpowiedniej polityki w tym zakresie:

• Facebook
• YouTube
• Google+
• Twitter
• LinkedIn

6. Zmiana ustawień cookie.

6.1. Użytkownik może zezwolić, zablokować lub usunąć pliki cookie zainstalowane na swoim komputerze poprzez odpowiednią konfigurację opcji przeglądarki.

• Chrome
• FireFox
• Internet Explorer
• Microsoft Edge
• Safari
• Opera

6.2. W celu uzyskania dodatku Google Analytics opt-out dla przeglądarek, kliknij tutaj.